Essity - Twitter Trending Topic

Paretos Månadsportfölj | Januari 2023

Månadsportföljen steg 0.9% medan jämförelseindex (OMXSGI) föll 2.7% under december. Portföljbolagen som presterade bäst var Filo Mining (+28.7%), Munters (+11.4%), Essity (+6.9%), Storytel (+3.6%),... source from www.paretosec.se 2 months ago

Location Rank Volume Last seen